Make your own free website on Tripod.com

Dilimiz

Home
DUYURULAR
FESTIVAL 2011
MESAJ ve DUYURULARINIZ
OKÇU KÖYÜ NEREDE
Okçu Köyünde ALABALIK
Okçu Köyü festivalleri
Okçu Köyü Hane Listesi
home
OKÇU KÖYÜ DERNEGI
Resimler
Okçu resimleri
KURU FASULYE
OKÇULUYUZ
Resimler
Resim galerisi
Resim galerisi
Okçu Köyü
Resim galerisi
Görüntülerle Okçu
Okçu Göleti ve Sulamasi
Videolar
Video-1
Video
Dilimiz
Nereden geldik
Okçu Köyü
Okçu Sevgisi
Resimler
Resimlerle Okçu
Resimlerle Okçu
Okçu Resimleri
Video görüntüleri
Yeralti Zenginliklerimiz
video
OKÇU KÖYÜ HALKI-1
OKÇU KÖYÜ HALKI
Okçu Köyü HALKI
Okçu Köyü HALKI
Okçu Köyü HALKI-5
Okçudan videolar
Gerçek Hikayeler
okçu köyü
okçu köyü

Okçu Dili
Bu sayfada Okçu Köyünde kullanılan yöresel kelimeleri ve anlamlarını derledik.
  Sizlerin de eklemek istediği kelimeler varsa lütfen bize ulaştırınız        okcukoyu@msn.com
 
 

 

 

Aba                                      abla

Aba                                      kalın kaba kımaş

Accik                                    Biraz

Attırgaç                               Sapan

A ah                                    hayır

Bok sağa                              Harman Sürerken Öküzlerin

                                            Dışkısının harmana karışmasını

                                           Önlemek için dışkıların toplandığı kap

Baba culluk                             Erkek hindi

Alettirik                              Elektrik

Cıba                                      kırkılmış keçi

Eysiran                                 Tekneden hamur kazımaya yarayan

                                            Yassı metal

Eza                                     Kibrit

Gavi                                    sağlam

Gırklık                                 Koyunların yününü kesmek için

                                          Kullanılan makas

Gayrak                               Tırpan bilemek için

                                          Kullanılan taş

Gıygaç                                Kapıyı aralık bırakmak

Gonursu                          Yanmış bez

Gölle                                Haşlanmış tahıl

Gözemek                         Çorapların eskiyen yerlerini

                                         Tamir etmek

Gözer                                Geniş gözlü kalbur

Gulü                                   Hindi

Güvem                             yazın hayvanların kanını emerek

                                         Beslenen iri sinek

Cambaz                             Hayvan ticareti yapan kişi

Cılk                                    Bozuk yumurta

Çabut Pala                          Eski bezlerden dokunmuş kilim

Çar                                      Tülbent

Çec                                      Samandan ayrılmış tahıl

Çekel                                   Pulluğun çamurunu temizlemeye

                                               yarayan  yassı demir

Çenel                                   Çatı  kenarı

Çıkılamak                            beze sarmak

Çımkı                                    İnce uzun sopa

Çırpı                                     Duvar ustasının kullandığı ip

Çona                                     Çoban yardımcısı

Dızıkmak                              Koşmak

Dürü                                      Düğünden sonra damadın

                                              Yakınlarına verilen hediye

Muzur                                    yaramaz- şımarık

Mayıs                                    Islak hayvan dışkısı

Kullap                                   Kapıyı kapalı tutmaya yarayan düzenek

Köstü                                    Köstebek

Kösmek                                 Yormak

Kön                                       koyun gübresi

Kompül                                Patates

Kırma                                   Arpanın iri öğütülmesi

Kes                                        iri saman

Kelete                                   Elde dokunmuş çuval

Kak                                         kurutulmuş meyve

İleğen                                   Leğen

İğ                                          İp eğirmek için kullanılan

                                              İki ucu sivri ortası kalın ağaç

Hol                                          Tavukların yumurtladığı yer

Hereni                                     Büyük kazan

Haside                                   Nişastadan yapılan tatlı

Hangırda                                Nerede

Zıngıldamak                            Sallanmak

Zelve                                      Öküzlerin boyunduruktan çıkmasını

                                                 Engellemek için kullanılan demir

Yüklük                                    yatakların konulduğu yer

Yoz                                         iki yaşında koyun

Yedek                                      Koyun çanı

Vesait                                      Vasıta- araç

Turluk                                     Ağıllarda olan çobanın kaldığı kulübe

Tahra                                      Ucu eğri satır

Şinik                                       Tenekenin yarısına eşdeğer

                                                 Tahıl ölçüsü

Salpağa                                   Uzun saplı maşrapa

Godaz                                     Horoz

Saku                                        Ceket

 

 

 

 

 

--

--

 

 

Enter supporting content here