Make your own free website on Tripod.com

Nereden geldik

Home
DUYURULAR
FESTIVAL 2011
MESAJ ve DUYURULARINIZ
OKÇU KÖYÜ NEREDE
Okçu Köyünde ALABALIK
Okçu Köyü festivalleri
Okçu Köyü Hane Listesi
home
OKÇU KÖYÜ DERNEGI
Resimler
Okçu resimleri
KURU FASULYE
OKÇULUYUZ
Resimler
Resim galerisi
Resim galerisi
Okçu Köyü
Resim galerisi
Görüntülerle Okçu
Okçu Göleti ve Sulamasi
Videolar
Video-1
Video
Dilimiz
Nereden geldik
Okçu Köyü
Okçu Sevgisi
Resimler
Resimlerle Okçu
Resimlerle Okçu
Okçu Resimleri
Video görüntüleri
Yeralti Zenginliklerimiz
video
OKÇU KÖYÜ HALKI-1
OKÇU KÖYÜ HALKI
Okçu Köyü HALKI
Okçu Köyü HALKI
Okçu Köyü HALKI-5
Okçudan videolar
Gerçek Hikayeler
okçu köyü
okçu köyü

Image Hosted by ImageShack.us
 

                

                                      Genel Bakış
 
Biz insanlar  için Dünyanın en güzel ,en özel yerleşim birimi hiç kuşkusuz ki doğduğumuz  köydür. Çünkü ; Dünyaya orada adımımızı attık,orada ağladık,güldük,orada sevgiyi nefreti gördük.
   İlk orada yürüdük ,ilk oranın toprağına düştük, ağladık ,dalga geçildik,gülündük
kendi medeniyetimizle ilk orada tanıştık.İlk orada istedik,hayatı orada hedefledik.
   Köyümüz; çocukluğumuzu ,yani hayatımızın en mutlu anlarını yaşadığımız yerdir.Paylaşmayı,yardımlaşmayı,mücadeleyi orada öğrendik
   Doğduğu köyle bağlarını koparmış bir insan  dayandığı kökenleri kalmamış  millet gibidir.Bağrından çıktığı toplumu tanımayan kendisini de tanıyamaz.
       Köyümüzün tarihi geçmişini araştırırken birçok yerlerden bilgiler aldık. Ama ne yazık ki Köyümüzle yüzde yüz  bağlantı kuramasak ta başlangıç noktamızla gelinen noktayı baz aldığımız da göstergeler OKÇU ya doğru uzanıyor..Bu bağlamda  araştırmalarımızda vardığımız sonuçlarla köyümüzün alakasını siz  siyaretçilerimizin yorumuna bırakıyoruz. Araştırmalarımıza devam edeceğiz.Ulaştığımız her sonuç burada yayınlanacaktır.
                 Türkiye Cumhuriyeti'ndeki OKÇU /        OKÇULU /   OKÇULAR  Köyleri
Okçu                      Göle / Ardahan
Okçu                       Okçu  / Beylikova /Eskişehir
Okçu                       Giresun
okçu                         Kütahya
Okçu                         bor / Niğde
Okçu                           İdil / Şırnak
 
Okçular                     Afyon / Dinar
okçular                      çubuklu / Adana
Okçular                       Bigadiç / Balıkesir
Okçular                       İvrindi / Balıkesir
Okçularyeri                 Bigadiç / Balıkesir
Okçular                       Bartın
Okçular                       Bolu
Okçular                       harmancık / Bursa
Okçular                       Karacabey  / Bursa
Okçular                        Çan / Çanakkale
Okçular                        ılgaz / Çankırı
Okçular                        Kovancılar
Okçular                        Karakoçan
Okçuoğlu                      Arpaçay / Kars
Okçular                         aras / Kastamonu
Okçular                        cide / kastamonu
Okçular                         Vize / Kırklareli
Okçular                       Ortaca / Muğla
okçular                          Bulanık / Muş
okçulu                          perşembe / Ordu
Okçular                        Kaynarca / Sakarya
okçulu                        Doğanşehir / Sivas
okçulu                        Akdağmadeni / Yozgat
Okçular                         Alaplı / Zonguldak
 
             Okçu Boyu ile alakalı tarihsel belge:

OKÇU / OKÇUYAN AŞİRETİ: 287 yılında Bitlis-Muş bölgesinde Mamık ve Konak kardeşlerin kırgınına uğrayan "SIag"= Okçu boyunun Dede-Korkut Oğuzameleri'nde "Okçu-Kozan" denilen İlbeylerine bağlı olup, Fırat nehri batısına kaçıp kurtulan ve Malatya-Halep arasında 'konup geçen OĞUZLAR'dandırlar.

Bunlardan 24 oymaklı "Okçu-İzzeddinli" boyu, Halep'teki Kurudağı'nda kışlarlar. Osmanlı arşiv vesîkalarında Okçular boyu, "Konar-Göçer Göçebe TÜRKMAN Taifesi" olarak gösterilen Reyhanlu Aşîreti'nin bir boyu olarak ifade edilmiş ve "Ekrad Yörükanı Taifesinden" olarak kaydedilmiştir

                        Tarihte OKÇU  Köyleri 
Anadolu'da OKÇU ismindeki  yerleşim yerlerinin çoğuna  ismini veren , kuran  OKÇU YUSUF ve onun soyundan gelen kişilerdir.
 Okçu Yusuf 'un kabri Karakoçan ilçesine bağlı kendi ismiyle anılan OKÇULAR ( oxciyan ) köyünde Mezar-ı Selçuk diye bilinen yerdedir.
   13. Yüzyılda yaşayan  Okçu Yusuf  Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın okçu kuvvetlerinin komutanı idi. Batı Anadolu'da pek fazla tanınmayan Okçu Yusuf Selahaddin Eyyubi 'nin torunudur. Selehaddin Eyyubi selçuklular zamanında  Irak' a göç ederek Tikrit'e yerleşti. daha sonra Selehaddin Eyyubi'nin dedesi Şadi İbn-i Mervan başkanlığında Irak'ta Selçuklu emirlerinden Behruz'un  hizmetine girerler.
   Selehaddin Eyyubi babası Necmettin Eyyub  El Kurdi 'nin Tikrit valiliği sırasında 1138 yılında Dünyaya geldi.Asıl adı Yusuf olan Selehaddin Eyyubi Selehaddin adını sonradan aldı.İslamiyete yaptığı  hizmetler ve üstün askeri başarılarından dolayoı SALAH'Ed-DİN  ( din in onuru ) adını aldı.
  Sonradan Tikrit'ten  ayrılan Eyyubi ailesi Musul'a yerleşti. orada Selçuklu emiri Nureddin Mahmud Zengi'nin hizmetine girerek Şam 'a  gitti.
    Eyyubiler hakkındaki bilgilere göre Okçu Yusuf Şadi aşiretinin kurucusudur.Şadi Bey Selehaddin Eyyubi nin dedesidir.Aşirete onun ismi verilmiştir.Okçu Yusuf ise dedesinin ismini almıştır.
    Okçu Yusuf daha sonra İran ın HORASAN bölgesine yerleşir.Eyyubi İmparatorluğunun kurulmasında komutanlık yapmış  ve uzun yıllar Horasan'da kalmıştır.
       
            Cengiz Han ve Moğolların komşularına saldırıları üzerine  Saldırıdan kaçan halk Anadolu'ya göç etti.  Horasan'dan yola çıkan halk kitleler halinde Anadolu'ya doğru  yola çıktı.Bunların içerisinde OKÇU YUSUF ve yakın akrabası  Welad  ( sulta-ı Ulema ) da vardır.  Welad Mevlana Celaleddin-i Rumi nin babasıdır.Okçu Yusuf ve Welad göçün sonunda  önce Erzincan'a sonra da Konya'ya yerleşirler.  Welad konya'da temelli kalır.  Okçu Yusuf ise Ankara  ( Enguri ) nin haymana ilçesine yerleşir.   Orayı kendine yurt edinir ve orada OKÇULAR  isminde bir yerleşim yeri kurar.
  Sonra Okçu Yusuf Selçuklu İmparatorluğunun okçu kuvvetleri komutanı olur. Okçu Yusuf un ok atma yeteneği müthişti.   Havadaki bir kuş sürüsü içerisinde istediği kuşu istediği gözünden vurduğu söylenir. Kendisine Okçu  sıfatını veren Alaaddin Keykubat'tır   Okçu Yusuf    Alaaddin Keykubat  tarafından  Bizans'a karşı bölgenin korunması için Mezapotamya'ya gönderilir.  Mardin e yerleşerek İpek Yolu'nun güvenliğini sağlar. Görevi bitince Haymana'ya dönmek ister ama Alaaddin Keykubat izin vermez.  Onu bölge komutanlığına atar. Okçu Yusuf Mevlana'nın da olurunu alarak Karakoçan 'da BAĞIN kalesine yerleşir.Orada Pir Cemal Abdal ile tanışır.Pir Cemal o dönemin alimidir. Orada Okçu Yusuf a Alaaddin Keykubat tarafından bir mıntıka verilir.Okçu Yusuf  1240 yılında beş kardeşiyle yerleşerek  oraya ( Oxciyan ) Okçular adını verir. 
    Okçu Yusuf'un   kabri Okçular (oxciyan ) köyünde Mezar-ı Selçuk bölgesindedir
 
 
     Okçu Yusuf'un köyümüzle ilişkisi kesin olarak tespit  edilemese de  İbişoğulları'nın Horasan dan Ankara yöresine oradan da  1850 yıllarında köyümüze göç   ederek yerleştiği ve o yıllarda  İbiş in  ( İbrahim )  40-50  yaşlarında  olduğu biliniyor. İbiş in torunu   İbrahim  ( Eresil in oğlu )  o yıllarda Dünyaya geldi. Daha sonra İbrahim babasının sağlığında öldü. ibrahim in oğlu Mustafa  yetimi kaldı.  Nüfus kayıtlarına göre  Mustafanın oğulları İSMAİL 1879,  Ali OSMAN  1889 doğumludur.
    Tarihte yurtlarından bir şekilde çıkarılmış , göçe zorlanmış veya zorunda kalmış insanlar yerleştikleri yerlere  çoğunlukla sülalelerinin atalarının  isimlerini vermişlerdir . .  Anadolu daki   OKÇU / OKÇULAR isimli köylerin  çoğunun Okçu Yusuf soyundan gelen kişilerce kurulduğu veya isimlendirildiği de bilinen gerçektir. Bu insanların  Horasan yöresinden Ankara  yöresine  geldikleri Anadolunun diğer yörelerine de  yine  Haymana ,Çiçekdağı ;Avanoğlu,Alanköy  yöresinden  göç ettikleri de söylenmektedir.
 
 
 Bizim şimdilik ulaşabildiğimiz bilgiler bunlardan ibaret.Bu tür araştırmaların  özellikle tarih konusunda uzman olmayan bizler için çok zor olduğunu , gerekli bilgilere nereden  ve nasıl ulaşacağımızı bile bilmeden  yola çıkarak şimdilik bu aşamaya geldiğimizi bilmenizi isteriz .Baş vurduğumuz çoğu kaynağın Osmanlıca olması ve dahada önemlisi oralara ulaşamadığımızıda  takdirlerinize bırakıyoruz.Yukarıdaki bilgilerin Okçu Köyü ile ilişkisini verilen bilgileri göz önüne alarak siz sayın ziyaretçilerimize bırakmak istiyoruz.   . Ancak ;  Savaşlar .baskılar ve zulümden dolayı yurtlarından göç etmek zorunda kalan insanlara   Okçu Köyü  yaşam kaynağı olmuş,Anadolunun dört bir yanından gelen farklı kültürdeki insanlar kardeşçe birarada yaşamayı başarmışlardır
 
 
 
kaynaklar:
İbrahim Sediyani (araştırmacı-yazar)
ali Kaçan
-Konuyla ilgili Osmanlı "Tahrir Defterleri"
-1890 tarihli "Ankara Salnamesi"
-Kırşehir defterleri "
-Avşar ve Dulkadiroğulları üzerine yapılmış çeşitli "tarih araştırmaları"
-Konar Göçerlerin yaşamları ile ilgili bir çok "döküman"
-Üsküdar Valide Sultan Vakfı arşivleri.
-Bîrnebûn ve Veger dergileri
-Tüm köy siteleri
-Cevdet Türkay, Faruk Sümer, Cengiz Orhonlu, Adnan Yılmaz, Nuh Ateş, Rohat


            

Geçmişimiz

  Bu araştırmanın hazırlanılmasında  Okçu Köyü’nden Başanın Hüseyin,Kamil in Hasan ,Halilibrahim Çavuş,İkram Ulutürk e  teşekkür ederiz.Aşağıdaki bilgiler tamamen Okçu halkından kişilerle söyleşiden Ve Okçu köyü’ nden Sayın  Halit ÖZILGIN ın değerli katkılarıyla  hazırlanmıştır. Oluşabilecek eksik veya yanlış bilgilerden dolayı özür dileriz.

  Sizce yanlışlarımız veya eksiklerimiz varsa lütfen  okcukoyu@msn.com   adresine bilgi veriniz.

Okçu Köyü'nde birçok kişi veya sülale lakabıyla tanındığı için bazı sülaleler lakabıyla yazılmıştır. Burada herhangi bir art niyetimiz olmayıp  herkesin anlayacağı şekilde anlatmamızdan kaynaklanmıştır.Yine de bu durumun düzeltilmesini isteyen varsa lakabı yerine geçecek ismini  bize iletirse hemen değiştiririz.

 

Okçu Köyünde bilinen ilk  dört  aile  vardır. Bunlar;

Başa dede

Kocabıyık  (başanın kardeşi)

İyip dede

Mahmut oğlu

  Daha sonra diğer aileler değişik bölgelerden gelerek Okçu’ya yerleşmişlerdir. Elde edebildiğimiz bilgiler kadarıyla  Okçu’ya yerleşen aileler hakkında bilgiler verelim.

  İBİŞLER

İbişlerin dedeleri Horasan Yöresinden  Ankara  taraflarına gelerek yerleşmişler Daha sonra 1750 yıllarında  İbiş Dede olarak bilinen  İBRAHİM  Oğulları ;  Eresil ( 1790 ), Sölpek , Deli Mehmet ve üç kızıyla  önce Kızılcaören köyüne , daha sonra  da Okçu’ya  geldi ve Yazıyüzü ne ev yaparak yerleşti.

  İbiş in ölümünden sonra oğlu Eresil (1790)ve Deli Mehmet şimdiki Şahin Ulutürk ün evinin olduğu yere ev yaparak yerleştiler. Eresilin oğlu İsmail (1820) Eresil hayattayken öldü. Böylece İsmailin çocukları dede yetimi  (babalarının mirasından yararlanamama ) kaldılar.

 Diğer oğlu  Sölpek (Süleyman ) ise şimdiki Molla Abidinin evinin olduğu yere yerleşti. Sölpek’in oğlu olmadığı için nesli mungarız oldu ( nüfus kütüğünden silindi)

  İbiş  Oğulları şu sülalelerden oluşur

Karkınlı gil , Güssün ün Mistanlar ,Omar Osmanlar, Nüttüler, Habibenin Ahmetler, Emmizadeler,

 İsmailler , Sarıkızlar,Yunus dedeler ve İmikler köyünden Tevfikler

Soyadına göre İBİŞOĞULLARI şu ailelerden oluşur:

Akyazı , Ulutürk ,Arslanoğlu , Kavak , Özdemir , Aksoy , Akbulut , Kıyak soyadını taşıyanlar.

 

                  YAPALLAR

Yapalar Eski Okçu dan geldiler.

Musalar,  Çürükler ,Hc.Hasanlar, Davutlar dan oluşur. Soyadına göre: Gündoğdu , Kılıç , Özaltın , Sazak , Okçu , Aydoğmuş soyadını taşıyan aileler

  Çürük Dede , İyip dedenin anası ile evlendi. Çocukları : Kaya Mahmut, Hasan, Hamza , Neslihan, Nazife dir.Çürük dede karısı öldükten sonra Mihalıççıktan Güssün Ebe ile (hebib in anası) evlendi  .

Hopalıoğulları

Hopalıoğulları soyadına göre şu ailelerden oluşur:

Yanar , Kuzalıç , Karadayı , Atılgan

Sarılar Mersinden gelerek Okçuya yerleştiler.

 Hamzalar , Yanarlar , Sarılar ,  dan oluşur

  Karadayılar Hopa dan geldiler.

Karadayılar, fadik ebeler, sağır ebelerden oluşur. Karadayının  Üç oğlu vardı :

Ali :  Fadik ebe,sağır ebenin babası

Mustafa :  Mustafa karadayı ların dedeleri

Hasan : Mehmet  Karadayı gil in dedeleri

                  Karadayının kız kardeşi Güssün ebe  Davutlar’ın dedesi Sarı Davut la evlendi.Yakup Dede Davut ve Güssün ün oğludur.  Yakup dedenin çocukları : hc. Ömer  ; hc. Hüseyin (Turanın Babası ) Köse dede .Güssün  (Halil İbrahim Çvuşun hanımı )  ve Safiye dir

Ramazanoğulları

Ramazanoğulları Sivrihisar!dan gelip Okçu ya yerleştiler. Türkyılmaz ve Tuncer soyadını taşıyan aileler Ramazanoğludur.

 SÜLULAR ( Sivriler )

Sülular Okçu’ ya Haymana’dan gelip  yerleştiler. Sülu dede ve oğullarından oluşur.Sülu dede  Vefat  ve  üç oğlu vefat etti Diğer oğlu iEnver ise İstanbulda yaşıyor.Kızlarının tamamı Okçu dışından evlenmiştir.

Bosnakoğulları

Bosnakoğulları  Akcakoca ve  Yüce soyadını taşıyan ailelerdir.Mihalıççık’ta da akrabaları vardır.

 

 DELİ OSMAN

Deli Osman Ankara Çiçekdağından Okçu ya geldi. İyip Dedenin halasıyla evlendi.Şimdi ki Sülunun Mustafanın evinin olduğu yere yerleşti.

  Kara Mehmetler,Gök Haccanın Osmangil den oluşur.Çocukları Halil, Mustafa ve Mehmet köyden ayrıldı Sadece Gök Haccanın Osman lar kaldılar.

  ESKİ OKÇU

 Eski Okçu nun dağılmasıyla ilgili pek çok  şey anlatılsa da esas sorunun ekonomik olduğu anlaşılır.Eski okçudan göç eden aileler den

Molla Hasan :    Karaburhan a

Yetim Aliler  :      Halilbağı na

Yapallar :          Okçu ya

İsmini öğrenemediğimiz bir aile :      Günyüzü ne göç etmişlerdir.

 

  Başalar’ın  dedeleri olan Hüseyin’e iyip dede kızını verdi .Onların bir oğlu oldu ama çocuğu köpekler öldürdü.Daha sonra iki kızı oldu.Alime Kamil Çavuşun babası   Kır Hasanla evlendi.Diğer kızı ise Halilibrahim Çavuş un dedesihalil ile evlendi.

  Alime  ölünce Kır Hasan Asım dedenin kardeşi İmmi ile evlendi. İyip dendin hanımı ise Eski Okçu dan karaburhana göç eden Molla hasan ın kızıdır.

 

www.okculuyuz.biz

    

 

Bu çalışmaya katkılarından dolayı sayın HALİT ÖZILGIN a sonsuz  teşekkür ederiz

OKÇU KÖYÜ

-

<

>